ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ SLIDER AUTOGREASE LS00 NLGI No00 4KGR

36,00

36,00

ΓΡΑΣΑ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ SLIDER AUTOGREASE LS00 NLGI No00 4KGR

36,00

Περιγραφή

Υψηλής απόδοσης ημίρευστο γράσο για κεντρικά
συστήματα λίπανσης αυτοκινήτων. Προσφέρει
άριστη άντληση σε χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη
και σε μεγάλες αποστάσεις.

DIN 51825 GP00-K-20