Υγρό Φρένων Brembo Dot 4 250ml

4,00

4,00

Υγρό Φρένων Brembo Dot 4 250ml

4,00

Περιγραφή

Το υγρό φρένων Brembo Dot4 έχει υψηλή αντοχή και είναι συμβατό με τα περισσότερα οχήματα προδιαγραφής Dot 3/4.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ξηρό σημείο βρασμού 260 ⁰C

Υγρό σημείο βρασμού 165⁰C

Συμβατό με τα ελαστομερή και μέταλλα του κυκλώματος φρένων και συμπλέκτη

Σταθερή ρευστότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος απο κρύο εώς ζέστη

Λιπαίνει και προστατεύει τα κινούμενα μέρη που έρχονται σε επαφή

Καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές των μεγαλύτερων κατασκευαστών οχημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ! Περιέχει πολυαλκυλένο γλυκόλη! Κρατήστε μακριά από παιδιά! Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό! Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης! Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες! Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς! Κρατάτε την ετικέτα σε περίπτωση ανάγκης. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777

Εταιρία

BREMBO